Voor verwijzers

Hetzelfde dat gefluisterd werd

naar de bloem

om haar te openen

vannacht

werd gefluisterd

naar mijn hart

-Rumi-

Voor verwijzers

Plaatsbepaling core process therapie binnen de GGZ

Core process psychotherapy (CPP) valt in Nederland (in tegenstelling tot in Engeland) niet onder de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Vandaar dat een BIG- registratie als psychotherapeut voor mij in Nederland niet mogelijk is. Voor meer informatie over Core Process Psychotherapie ga naar: Core Process Psychotherapie – Praktijk Rosas.

Een cliënt kan zelf met mij contact opnemen via deze website. Na een intake bepalen wij dan samen of er voldoende grond is voor een vruchtbare therapeutische relatie. Uiteraard sta ik open voor afstemming met andere hulpverleners als de cliënt mij daar toestemming voor geeft.

Omdat ik als therapeut niet ingebed ben in de reguliere GGZ zijn er beperkingen m.b.t. de zorg die ik kan bieden (zie verder bij indicaties en contra-indicaties).

CPP heeft m.i. de volgende meerwaarde ten opzichte van het huidige aanbod aan reguliere en alternatieve psychische zorg in Nederland:

-de mogelijkheid om iemand een langdurige veilige en helende behandelrelatie te kunnen bieden, in plaats van een kortdurend traject;

-een CP therapeut heeft specifieke vaardigheden om relationele dynamiek (veelal op basis van hechtingsproblematiek) binnen langdurige therapeutische behandelrelaties te kunnen hanteren (tevens wordt dit gewaarborgd door voortdurend onder supervisie te werken);

-er is specifieke aandacht voor de neurofysiologie van trauma en de regulatie van (traumatische) overweldiging.

Door mijn achtergrond als neuroloog/epileptoloog heb ik specifieke kennis van:

-het lichaam en (autonome) zenuwstelsel in relatie tot psychotrauma

-ALK- klachten, psychogene niet-epileptische aanvallen

-psychologische en psychiatrische co-morbiditeit bij neurologische aandoeningen

-psychofarmaca

Voor meer informatie over Core Process Psychotherapie ga naar: Core Process Psychotherapie – Praktijk Rosas

Indicaties en contra-indicaties

Cliënten kunnen bij mij terecht voor:

• stemmingsklachten
• angstklachten
• burn-out
• complexe rouw en verwerkingsproblemen (denk ook aan chronische ziekte, echtscheiding of verlies van werk)
• overmatige stress en traumatische stress, vroegkinderlijk ontstane traumatische stress, hechtingstrauma (CPTSS)
• overmatige prikkelbaarheid (‘hoogsensitiviteit’)
• PTSS (m.n. wanneer conventionele behandeling met EMDR niet effectief is of stagneert). N.B.: ik geef geen EMDR behandelingen.
• bij combinatie van psychologische en psychosomatische klachten/ALK
• problemen met relaties en/of intimiteit
• gevoelens van leegte en zinverlies
.. maar ook wanneer in de anamnese sprake is van
• mogelijk shock of trauma in de pre- en perinatale tijd. Denk aan voormalige couveusekinderen en invasieve medische ingrepen rondom de geboorte
• fysiek trauma, invasieve medische ingrepen of traumatische verlieservaringen in de kindertijd
• het hebben doorgemaakt van een traumatische bevalling (als barende of als partner)

In Nederland is de status van BIG-geregistreerd psychotherapeut op mij niet van toepassing en maak ik geen deel uit van de GGZ. Om die reden diagnosticeer ik niet en begeleid ik in principe geen cliënten die:

• gediagnosticeerd zijn met een psychotische stoornis/psychose-gevoeligheid
• momenteel ernstig suïcidaal zijn (N.B. als een cliënt tijdens een lopende behandeling suïcidale gedachten krijgt, is dit GEEN reden voor mij om de therapeutische relatie te beëindigen!)
• momenteel ernstig verslaafd zijn aan middelen
• langdurige psychiatrische behandelrelaties hebben of hebben gehad (tenzij in het intake-gesprek blijkt dat Core Process Psychotherapie wel een zinvolle aanvulling of vervolgstap zou kunnen zijn)
• een complex medicamenteus behandeltraject volgen voor hun psychische situatie