Privacy verklaring

(Versie september 2021)

Ik ben een core process therapeut, aangesloten bij de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociale therapeuten NVPA. Ik ben tevens aangesloten bij de RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg).

Omdat u een therapeutische relatie met mij aangaat en we hiervoor een overeenkomst (behandelovereenkomst) hebben opgesteld, voer ik volgens de huidige wet- en regelgeving (WGBO) een dossier. Ik bewaar gegevens om u als therapeut goed te kunnen begeleiden. Tevens voor administratieve doeleinden en facturering. Ik ben de enige in deze praktijk die uw gegevens verwerkt en bewaart.

Welke informatie wordt bewaard?

-Een administratief dossier: contactgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummers, e-mailadres, en zo nodig (indien vergoeding zorgverzekeraar dit vereist) een verzekeringsnummer, naam en adres huisarts of zo nodig andere zorgverleners

-Een zorginhoudelijk dossier1: aantekeningen van sessies, waarin informatie aanwezig kan zijn over uw mentale en fysieke gezondheid, ras, politieke opvattingen, seksualiteit, en geloofsovertuiging .

Met wie wordt de informatie gedeeld?

-Ik bewaar en gebruik deze informatie voor mijzelf om het proces van ons werk te kunnen volgen en om met deze gegevens over u te kunnen overleggen met mijn supervisor. Mijn supervisor heeft geen toegang tot uw contactgegevens of tot het zorginhoudelijk dossier.

-Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

-Alleen met uw toestemming wordt informatie gedeeld met andere zorgverleners, bedrijfsartsen of verzekeringsartsen. Ik zal schriftelijke informatie altijd eerst aan u laten lezen voor goedkeuring, voordat ik deze verstuur.

-In zeer uitzonderlijke gevallen kan een instantie mij verplichten gegevens te delen. Als dit voorkomt, zal ik dit eerst met u bespreken.

-Indien mij iets ernstigs overkomt zodat ik u zelf niet kan informeren dat de therapie geen voortgang kan hebben, worden uw contactgegevens doorgegeven aan een hier speciaal voor aangewezen psychotherapeut die u hierover zal informeren.

Hoe wordt de informatie bewaard?

– Op mijn laptop en smartphone, deze zijn beide beveiligd door een wachtwoord.

-De gegevens op de laptop zijn tevens beveiligd met een tweede wachtwoord voor encryptie. Dit betekent dat ze zonder dit wachtwoord onleesbaar zijn als iemand de harde schijf of gegevens vanuit de cloud in handen zou krijgen.

-Op mijn smartphone worden geen zorginhoudelijke gegevens bewaard.

-Er is een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor uw inhoudelijke dossier, waarna alle gegevens zullen worden vernietigd. Voor financiële gegevens is dit 7 jaar.

Wat zijn uw rechten?

U hebt:

-het recht om uw gegevens (het administratief en/of zorg-inhoudelijk dossier) in te zien, zonder bijkomende kosten, binnen een maand nadat u hierom hebt verzocht.

-het recht om mij te vragen uw gehele dossier digitaal te verkrijgen voor uzelf of om het over te dragen aan een andere zorgverlener.

-het recht om informatie te laten vernietigen of te wijzigen. We kunnen het er samen over hebben welke gegevens u bedoelt. Ik vind het prettig dat u hierna een schriftelijk verzoek doet hiertoe. Als er sprake is van een klacht of juridische procedure kan ik hier bezwaar tegen maken.

-het recht om uw toestemming in te trekken om uw gegevens te gebruiken op de manier zoals ik bovenstaand heb omschreven.

-Hebt u een klacht over de verwerking van uw gegevens in relatie tot de privacywetgeving dan hoop ik dat u deze klacht eerst met mij bespreekt. Er is ook een mogelijkheid een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy verklaring

(Versie september 2021)

Ik ben een core process therapeut, aangesloten bij de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociale therapeuten NVPA. Ik ben tevens aangesloten bij de RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg).

Omdat u een therapeutische relatie met mij aangaat en we hiervoor een overeenkomst (behandelovereenkomst) hebben opgesteld, voer ik volgens de huidige wet- en regelgeving (WGBO) een dossier. Ik bewaar gegevens om u als therapeut goed te kunnen begeleiden. Tevens voor administratieve doeleinden en facturering. Ik ben de enige in deze praktijk die uw gegevens verwerkt en bewaart.

Welke informatie wordt bewaard?

-Een administratief dossier: contactgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummers, e-mailadres, en zo nodig (indien vergoeding zorgverzekeraar dit vereist) een verzekeringsnummer, naam en adres huisarts of zo nodig andere zorgverleners

-Een zorginhoudelijk dossier1: aantekeningen van sessies, waarin informatie aanwezig kan zijn over uw mentale en fysieke gezondheid, ras, politieke opvattingen, seksualiteit, en geloofsovertuiging .

Met wie wordt de informatie gedeeld?

-Ik bewaar en gebruik deze informatie voor mijzelf om het proces van ons werk te kunnen volgen en om met deze gegevens over u te kunnen overleggen met mijn supervisor. Mijn supervisor heeft geen toegang tot uw contactgegevens of tot het zorginhoudelijk dossier.

-Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

-Alleen met uw toestemming wordt informatie gedeeld met andere zorgverleners, bedrijfsartsen of verzekeringsartsen. Ik zal schriftelijke informatie altijd eerst aan u laten lezen voor goedkeuring, voordat ik deze verstuur.

-In zeer uitzonderlijke gevallen kan een instantie mij verplichten gegevens te delen. Als dit voorkomt, zal ik dit eerst met u bespreken.

-Indien mij iets ernstigs overkomt zodat ik u zelf niet kan informeren dat de therapie geen voortgang kan hebben, worden uw contactgegevens doorgegeven aan een hier speciaal voor aangewezen psychotherapeut die u hierover zal informeren.

Hoe wordt de informatie bewaard?

– Op mijn laptop en smartphone, deze zijn beide beveiligd door een wachtwoord.

-De gegevens op de laptop zijn tevens beveiligd met een tweede wachtwoord voor encryptie. Dit betekent dat ze zonder dit wachtwoord onleesbaar zijn als iemand de harde schijf of gegevens vanuit de cloud in handen zou krijgen.

-Op mijn smartphone worden geen zorginhoudelijke gegevens bewaard.

-Er is een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor uw inhoudelijke dossier, waarna alle gegevens zullen worden vernietigd. Voor financiële gegevens is dit 7 jaar.

Wat zijn uw rechten?

U hebt:

-het recht om uw gegevens (het administratief en/of zorg-inhoudelijk dossier) in te zien, zonder bijkomende kosten, binnen een maand nadat u hierom hebt verzocht.

-het recht om mij te vragen uw gehele dossier digitaal te verkrijgen voor uzelf of om het over te dragen aan een andere zorgverlener.

-het recht om informatie te laten vernietigen of te wijzigen. We kunnen het er samen over hebben welke gegevens u bedoelt. Ik vind het prettig dat u hierna een schriftelijk verzoek doet hiertoe. Als er sprake is van een klacht of juridische procedure kan ik hier bezwaar tegen maken.

-het recht om uw toestemming in te trekken om uw gegevens te gebruiken op de manier zoals ik bovenstaand heb omschreven.

-Hebt u een klacht over de verwerking van uw gegevens in relatie tot de privacywetgeving dan hoop ik dat u deze klacht eerst met mij bespreekt. Er is ook een mogelijkheid een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.