(Jolanta, 2020)

“Pijnlijk gespleten door emoties. Mijn denken gekrompen. Ik vraag om hulp”

Onvolmaakt gemaakte vrouwen.

Vrouwen dragen de pijn van eeuwenlange onderdrukking, verdriet van zich niet mogen en kunnen ontplooien.  Vrouwelijke volmaaktheid is niet vanzelfsprekend. In mijn beelden toon ik pijn en verdriet en misschien hoop.