Voor verwijzers

Hetzelfde dat gefluisterd werd

naar de bloem

om haar te openen

vannacht

werd gefluisterd

naar mijn hart

-Rumi-

Voor verwijzers

Procedure & Vergoeding zorgverzekeraar

Procedure
Het traject van begeleiding start met een kosteloos intakegesprek aan de hand waarvan cliënt en therapeut in samenspraak bepalen of er voldoende grond is voor een vruchtbare therapeutische relatie.

Vergoeding zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar vergoedt mijn zorg als alternatieve (psychosociale) zorg.

Cliënten kunnen bij mij terecht voor de volgende klachten

• stemmingsklachten
• angstklachten
• burn-out
• complexe rouw en verwerkingsproblemen (denk ook aan chronische ziekte, echtscheiding of verlies van werk)
• overmatige stress en traumatische stress
• overmatige prikkelbaarheid (‘hoogsensitiviteit’)
• PTSS (m.n. wanneer conventionele behandeling met EMDR niet effectief is of stagneert)
• bij combinatie van psychologische en psychosomatische klachten/SOLK
• problemen met relaties en/of intimiteit
• gevoelens van leegte en zinverlies
.. maar ook wanneer in de anamnese sprake is van
• mogelijk shock of trauma in de pre- en perinatale tijd. Denk aan voormalige couveusekinderen en invasieve medische ingrepen rondom de geboorte
• fysiek trauma, invasieve medische ingrepen of traumatische verlieservaringen in de kindertijd
• het hebben doorgemaakt van een traumatische bevalling (als barende of als partner)

In Nederland is de status van BIG-geregistreerd psychotherapeut op mij niet van toepassing en maak ik geen deel uit van de GGZ. Om die reden diagnosticeer ik niet en begeleid ik geen cliënten die:

• gediagnosticeerd zijn met ernstige of meervoudige persoonlijkheidsstoornissen
• gediagnosticeerd zijn met een psychotische stoornis
• gediagnosticeerd zijn met bipolaire stoornis
• momenteel suïcidaal zijn
• momenteel verslaafd zijn aan middelen
• langdurige psychiatrische behandelrelaties hebben of hebben gehad
• een complex medicamenteus behandeltraject volgen voor hun psychische situatie