Core Process Therapie

Als core process therapeut draag ik zorg voor een veilige therapeutische relatie waarbinnen je je hopelijk onvoorwaardelijk gezien en gesteund voelt…

Core Process Therapie

Theoretische achtergrond

‘Core Process psychotherapy’ (CPP) is in de 80er jaren ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar het een erkende stroming binnen de reguliere psychotherapie is.

‘Core’ verwijst naar ‘de authentieke kern’. Daar waar we volledig vrij, heel en bewust zijn. ‘Process’ naar het proces van vorming van jou (je persoonlijkheid, je lichaam, je zenuwstelsel) als aanpassing aan de (vroege) leefomgeving. Door dergelijke aanpassingen kunnen we ons minder vrij voelen. Door bepaalde ervaringen van vroeger (zelfs als we die ons niet bewust herinneren) voelen we ons soms niet meer heel, maar eerder ‘gebroken’.

De relatie tussen de cliënt en de therapeut wordt bij CPP gezien als de belangrijkste pijler voor heling.

CPP combineert inzichten vanuit de Westerse psychologie met inzichten vanuit de Boeddhistische psychologie.

CPP gebruikt primair mindfulness als techniek. CPP baseert zich tevens op psychodynamische en object-relatie theorieën en inzichten vanuit de lichaamsgerichte traumatherapie. Het heeft technische verwantschap met Focusing (Gendlin), Somatic Experiencing (Levine), Hakomi (Kurz) en Sensorimotor psychotherapy (Ogden). Tevens is er aandacht voor spirituele aspecten.

Een CPP therapeut heeft kennis over de vorming van de mens in (zeer) vroege levensfasen. Derhalve heeft deze ook aandacht voor vroeg pre-verbaal fysiek/emotioneel trauma: lastige ervaringen vóór het derde levensjaar, waaronder de pre- en perinatale periode.

Voor meer informatie over Core Process Psychotherapie zie Core Process Psychotherapie; in contact met de kern van de mens – Mad in the Netherlands

Voor meer informatie over de opleiding tot core process psychotherapeut zie https://www.karuna-institute.co.uk/core-process-psychotherapy.html.

Werkwijze in de sessies

Core process therapie is ervaringsgericht. Je lichaam is een belangrijke plek van ervaring. Wat je in je lichaam waarneemt in het huidige moment kan gekoppeld zijn met eerdere ervaringen. Ik vraag daarom regelmatig om tijdens het gesprek ook waar te nemen wat er in of met je lichaam gebeurt. Dit maakt deel uit van de ontdekkingstocht naar wie jij bent en hoe je gevormd bent in je leven.

Als core process therapeut luister ik diepgaand en ervaar ik samen met jou. Ik draag zorg voor een veilige therapeutische relatie waarbinnen je je hopelijk onvoorwaardelijk gezien en gesteund voelt.

Ik let bij de sessies op signalen die passen bij beginnende overweldiging. Dan zullen we het proces vertragen en eerst werken aan een gevoel van veiligheid. Het stapsgewijs en veilig kunnen gaan ervaren van emoties en lichaamsbelevingen die eerder te overweldigend waren en waarvoor vroeger onvoldoende steun is geweest, is onderdeel van het helende proces.

We werken met wekelijkse sessies van 1 uur. De duur van de therapie is meestal enkele maanden tot enkele jaren.